Uspešno ste obavili prvi korak prijave za kamp.

Drugi korak je uplata rezervacije u iznosu od 50 eura u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan uplate, na račun kluba 205-528998-14.

Ako uplatu vršite sada nalog za uplatu popunite ovako:

Ako uplatu planirate da obavite kasnije preuzmite instrukciju za plaćanje OVDE.

Podsećamo Vas da se danom prijave smatra dan kada se oba koraka obave bez obzira na redosled koraka, i da od datuma zavisi konačna cena kampa. Do kraja marta cena je 20 evra manja.